Blogarkivo

Legu ĉio blogartikolojn en la blogarkivo. Klaku la titolon por legi la subjekton.

2019/05/11 Klub-Kunveno
05/11/2019 Club Meeting
2017 Ne-Krokodila Semajnfino
Dum septembro de 2017, la klubo gastigis ne-krokodila semajnfino. Kelkaj da ni kunvenis ĉe la hejmo de Filipo kaj Elizabeto kun manĝaĵo, kuko, trinkaĵo, kaj kantoj. Legi Pli ›

2017 Ne-Krokodila Semajnfino (en)
During September of 2017, the club hosted a Ne-Krokodila (no English) weekend. Several of us met at the home of Filipo and Elizabeto with food, cake, drinks and songs. Legi Pli ›

2015 Zamenhof-tag Festo
Dum decembro de 2015, nia klubo kunvenis por festi la Zamanhof-tag festo. Kelkaj da ni kunvenis ĉe la hejmo de Filipo kaj Elizabeto kun manĝo, kuko, trinko, kaj kantoj. La tempo estis ĝuita de ĉiuj. Legi Pli ›

2015 Zamenhof-tag Festo
During December of 2015, our club met to celebrate the Zamanhof-tag festo. Several of us met at the home of Filipo and Elizabeto with food, cake, drink and songs. The time was enjoyed by all. Legi Pli ›

2014 Festivalo de Budoj
Dum oktobro de 2014, nia klubo kunvenis ĉe la hejmo de Jarlo kaj Celia por festi la Festivalo de Budoj. Kelkaj da ni kunvenis ĉe la budo en la malantaŭa ĝardeno. Ni manĝis kaj trinkis kaj ĝuis la kunesto. Legi Pli ›

2014 Festival of Booths
In October of 2014, our club met at the home of Jarlo and Celia to celebrate the Festival of Booths. Several of us met in the booth in their backyard. We ate, drank and talked and enjoyed being together. Legi Pli ›

2013 Zamenhof-tag Festo
Dum decembro de 2013, nia klubo kunvenis por festi la Zamanhof-tag festo. Kelkaj da ni kunvenis ĉe la hejmo de Filipo kaj Elizabeto kun manĝaĵo, kuko, trinkaĵo, kaj kantoj. La tempo estis ĝuita de ĉiuj. Legi Pli ›

2013 Zamenhof-tag Festo (en)
During December of 2013, our club met to celebrate the Zamanhof-tag festo. Several of us met at the home of Filipo and Elizabeto with food, cake, drink, and songs. The time was enjoyed by all. Legi Pli ›

2013 Internacia Festivalo de Dalaso
Dum Majo de 2013 la klubo luis budon ĉe la Internacia Festivalo de Dalaso Legi Pli ›

2013 Dallas International Festival`
In May of 2013 the club rented a booth at the Dallas International Festival Legi Pli ›

2013 Aprila Monata kluba kunveno
Dum la aprila klub-kunveno ni lernis ludi novan kart-ludon. Legi Pli ›

2013 April Monthly Club Meeting
During the April club meeting we learned to play a new card game Legi Pli ›

2012 Zamenhof-tag Festo
Dum decembro de 2012 nia klubo kunvenis por festi la Zamanhof-tag festo. Kelkaj da ni kunvenis ĉe la hejmo de Filipo kaj Elizabeto kun manĝaĵo, kuko, trinkaĵo, kaj kantoj. La tempo estis ĝuita de ĉiuj. Legi Pli ›

2012 Zamenhof-tag Festo (en)
In December of 2012 our club met to celebrate the Zamanhof-tag Festo. Several of us met at the home of Filipo and Elizabeto with food, cake, drink and songs. The time was enjoyed by all. Legi Pli ›

2012 Esperanto-Kluba kunveno kun vizitanto de Nepalo
Dum novembro de 2012, nia klubo kunvenis en la kutima loko, ĉe la kutima horo por kunveni. Ni havis suprizon, vizitanto, esperantisto, de nepalo. Legi Pli ›

2012 Esperanto Club Meeting with Visitor from Nepal
During November of 2012, our club met in the usual place, at the usual meeting hour. We had a surprise, a visiting esperantist from Nepal Legi Pli ›

2012 Landa Kongreso en Dalaso
Dum junio de 2012, nia klubo gastigis la Esperanto-USA landa Kongreso en Dalaso. Preskaŭ la tuta klubo ĉestis la kunvenon. Legi Pli ›

2012 Landa Kongreso in Dallas
During June of 2012, our club hosted the Esperanto-USA Landa Kongreso in Dallas. Almost the whole club attended the meeting. Legi Pli ›

2009 Landa Kongreso en Sankta Louiso
Dum 2009, la . Kelkaj da nia klubo ĉeestis la landan kongreson. La tempo estis ĝuita de ĉiuj. Legi Pli ›

2009 Landa Kongreso in St. Louis
During 2009, the U.S. Landa Kongreso was held in St. Louis. Several members of our club attended the Landa Kongreso. The time was enjoyed by all. Legi Pli ›

2008 Zamenhof-tag Festo
Dum decembro de 2008, nia klubo kunvenis por festi la Zamanhof-tag festo. Kelkaj da ni kunvenis ĉe la hejmo de Filipo kaj Elizabeto kun manĝaĵo, kuko, trinkaĵo, kaj kantoj. La tempo estis ĝuita de ĉiuj. Legi Pli ›

2008 Zamenhof-tag Festo (en)
During December of 2008, our club met to celebrate the Zamanhof-tag festo. Several of us met at the home of Filipo and Elizabeto with food, cake, drink and songs. The time was enjoyed by all. Legi Pli ›

TAKE 2008 en Montrealo en Quebec, Canada
TAKE (Tut-Amerika Esperanto Kunveno) Okazas tri-jare. En 2008 ĝi okazis en Montrealo. Legi Pli ›

TAKE 2008 in Montreal Quebec Canada
TAKE (Tut-Amerika Esperanto Kunveno) occurs every three years. In 2008 it was held in Montreal. Legi Pli ›

2008 Legantaj da Nomoj Ceremonio
Ĉiu jaro nia klubo ĉeestas la “Legi la nomojn” cerimonio ĉe loka sinagogo. 2008 estis nia unua fojo. Legi Pli ›

2008 Reading of Names Ceremony
Every year our club attends the 'Reading of the Names' ceremony at a local Synagogue. 2008 was our first time. Legi Pli ›

2007 Du-landa Kongreso en Tijuana, Meksiko
Dum la somero de 2007, la Esperanto-Ligo de Nord-Ameriko kune kun la Esperanta Asocio de Meksiko kunvenis en Tijuano por Du-Landa Kongreso. Legi Pli ›

2007 Two-Country Convention in Tijuana, Mexico
During the summer of 2007, the Esperanto League of North America, together with the Esperanto Association of Mexico met in Tijuana, Mexico for a Two-Country Landa Kongreso Legi Pli ›

2007 Klub-kunsido kun Visitantoj de Hungario
Dum la junia klub-kunveno de 2007, nia klubo estis vizitata de esperantistoj de Hungario. Legi Pli ›

2007 Club Meeting with visitor from Hungaria
During the June Club meeting of 2007, our club was visited by and esperantist from Hungaria Legi Pli ›

2005 ELNA Kongreso en Aŭstino, Teksaso
De la 10-a ĝis la 13-a de junio, 2005, La Esperanto Klubo de Aŭstino, Teksaso gastigis la Landa Kongreso de la Esperanto Ligo de Nord-Ameriko ĉe “Concordia University” en Aŭstino. Kelkaj da niaj klubo ĉeestis la Kongreson. Legi Pli ›

2005 ELNA Kongreso en Austin, Texas
From the 10th to the 13th of June, 2005, the Esperanto Club of Austin, Texas hosted the Landa Kongreso of the Esperanto League of North America at Concordia University in Austin. Several of our club members attended the Convention. Legi Pli ›

2004 Tut-Teksasa Kunveno
Dum novembro de 2004, nia klubo kunvenis kun kelkaj aliaj kluboj de ĉirkaŭ la ŝtato de teksaso por celebri esperanton kaj paroli kune en la internacia lingvo. Legi Pli ›

2004 All Texas Esperanto Get-Together
During Novenber of 2004, our club got together with several other clubs from around the state of Texas to celebrate Esperanto and speak together in the international language Legi Pli ›

2003 Tut-Teksaso Kunveno
Dum novembro de 2003, nia klubo vizitis la klubo en austino. Kelkaj esperantistoj vizitis de hustono kaj sankta antonio. Legi Pli ›

2003 All-Texas Esperanto Convention
During November of 2003, our club visited the club in Austin. Several esperantists visited from Houston and San Antonio. Legi Pli ›

2002 Ne-Krokodila Semajnfino
Dum julio de 2002, la familio Burba gastigis nia klubo ĉe Ne-Krokadila Semajnfino en ilia hejmo en Dalaso . Preskaŭ la tuta klubo ĉestis la semajnfino. Legi Pli ›

2002 Ne-Krokodila Semajnfino(en)
During July of 2002, the Burba family hosted our club in a 'Ne-Krokadila' (english only) weekend in their home in Dallas. Almost the whole club attended the weekend. Legi Pli ›